Stikstofreductie nodig voor natuurherstel

Fries Dagblad

Gezamenlijke oproep voor landbouwcrisis van boeren, wetenschappers en vogelbescherming

Vogelbescherming

Toekomst landbouw met alleen gebruik van eigen én betere grond

Fries Dagblad

Onduidelijkheid over stikstofbeleid overheerst

Hart van Holland.

Ik betwijfel ten zeerste of deze aanpak de benodigde ruimte gaat leveren om vergunningen vlot te trekken.

Omgevingsweb

Niet minder vee, maar minder krachtvoer en kunstmest

Boerderij.nl