Stikstofplan heeft zelfde denkfout als de PAS

Fries Dagblad

Stikstofreductie nodig voor natuurherstel

Fries Dagblad

Gezamenlijke oproep voor landbouwcrisis van boeren, wetenschappers en vogelbescherming

Vogelbescherming

Toekomst landbouw met alleen gebruik van eigen én betere grond

Fries Dagblad

Onduidelijkheid over stikstofbeleid overheerst

Hart van Holland.

Ik betwijfel ten zeerste of deze aanpak de benodigde ruimte gaat leveren om vergunningen vlot te trekken.

Omgevingsweb

Niet minder vee, maar minder krachtvoer en kunstmest

Boerderij.nl

De timeline van Jan Willem Erisman biedt verleden, heden en toekomst van de agrarische sector

Platform Kringlooplandbouw

Het Landbouw Collectief biedt boeren weinig zekerheid

Natuurmonumenten

Kritische reacties op studie Mesdagfonds vanuit wetenschap

Boerderij.nl

Beter klimaat betekent ook minder koeien en minder melk per koe

De kringloop van de economie sluiten

Bied boeren wet- en regelgeving voor de lange termijn

Weer nieuwe wetgeving, terwijl de inkt van de fosfaatwet nog niet eens droog is