De WKR doet in haar eerste advies aan het kabinet ‘Met iedereen de transities in’ aanbevelingen voor een stevig en rechtvaardig klimaatbeleid in aanloop naar klimaatneutraliteit in 2050. De belangrijkste zijn:

🌍 Maak een aantrekkelijk en gezamenlijk toekomstbeeld waarmee helder wordt in wat voor land we willen samenleven, wonen en werken
Hiermee kan je een strategie opstellen waardoor helder wordt welke keuzes je moet maken

🌱 Bekijk klimaatneutraliteit en klimaatbestendigheid in een brede, maatschappelijke context
Mensen hebben zorgen over klimaatverandering, maar óók over de prijzen van de boodschappen, de kosten van de zorg, de leefbaarheid van hun wijk en de achteruitgang van de natuur. Het een is niet los te zien van het ander.
 
↘ Ga versneld naar klimaatneutraliteit
De laatste kilometers van een marathon zijn de moeilijkste; versnelling moet dan uit je tenen komen. Maak dus de moeilijke kilometers in het begin, zodat je adem over hebt aan het einde. Essentieel hierin zijn de strategische keuzes, die bepalen de versnelling.

✔ Zet in op sturing vanuit de overheid, duurzaam gedrag en een mix aan beleidsinstrumenten
Door het mensen makkelijk te maken duurzaam te leven, geef je hen de mogelijkheid mee te doen. Beleidsinstrumenten moeten breed ingezet worden en zet daarbij in op normeren en beprijzen.

♻ Zet drie grootschalige veranderingen centraal: voedsel, energie en circulaire economie
Omdat hier de grootste uitstoot is, is hier ook de grootste winst te behalen.