Biodivers boeren

De meerwaarde van natuur voor het boerenbedrijf

Een inspirerend boek over de Natuurinclusieve landbouw en hoe dat kan bijdragen aan kringlooplandbouw, verduurzaming van de landbouw en de stikstofproxlematiek.
Uitgegeven door Van Arkel:
https://www.janvanarkel.nl/boeken/biodivers-boeren/

Recencies 

Nieuw boek biedt inspiratie voor de hele sector

Natuurinclusief vraagt om een verdienmodel

Nieuw boek biedt inspiratie voor boer, burger, bedrijfsleven en beleid

Biodiversboeren