Artikelen duurzame landbouw

Uit Nieuwe Oogst

Nieuwe Oogst, mei 2018

Het is Jan Willem Erisman een doorn in het oog dat veel onderzoeksgeld naar hightech voedseloplossingen gaat. Voor de directeur van het Louis Bolk Instituut is de natuur de basis van ons voedselsysteem. Hij hoopt dat overheid, wetenschap, agrofood én consumenten gezamenlijk voor een duurzame landbouw kiezen.

Boerderij, juni 2018

De termen als duurzame en natuurinclusieve landbouw vliegen ons om de oren. Jan Willem Erisman maakt zich er hard voor en ziet nu al een verschuiving.Jan Willem Erisman duikt overal op als het over duurzame landbouw gaat. Erisman is gedreven in wat hij doet, begint zijn dagen om 5 uur ’s morgens om zich als voorvechter via verschillende functies in te zetten voor duurzame landbouw. Hij reist heel Nederland door om zijn ideeën te delen. Hij pleit voor een omschakeling naar een andere manier van boeren. Erisman ziet vooral een verschuiving in de melkveehouderij en nog niet veel actie in de akkerbouw. Hij ziet geen toekomst in dezelfde aantallen dieren in de intensieve veehouderij in Nederland.

Kansen voor de Krimpenerwaard

“Ik geloof dat er in de Krimpenerwaard heel veel kansen liggen om je te onderscheiden van melkveebedrijven in andere delen van Nederland. Dan moet je wel het lef hebben om te kunnen kiezen voor een andere vorm van landbouw, in dit geval de adaptieve landbouw. Er is potentie voor het gebied, onder andere door de locatie namelijk midden tussen de consumenten, maar ook door het karakter van het gebied. Het is nog redelijk extensief, waardoor je niet ver hoeft om te schakelen om ‘adaptief’ te worden”, aldus Jan Willem Erisman, directeur Louis Bolk Instituut. Lees meer

Columns

VRIJE MARKT VOOR VOEDSEL MOET AFGESCHAFT

‘Ik ga duurzame landbouw organiseren in een gezonde, veilige omgeving. Voldoende voedsel voor iedereen, binnen een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk, groen landschap. Er komt een behoorlijk budget voor het stimuleren van echte innovaties. Een langetermijnvisie leidt tot bindende doelen voor 2030 en 2050, bijvoorbeeld: klimaatneutrale productie, bij hoge uitzondering chemische bestrijdingsmiddelen, gesloten regionale kringlopen, grondgebonden veehouderij, bevordering van biodiversiteit, behoud van gezinsbedrijven en cultureel erfgoed. Dat kan alleen als we de vrije markt voor voedsel afschaffen.’

Gemak dient de mens, de bodem onze gezondheid

We zijn verwend met ons voedsel: het is nog nooit zo goedkoop, overvloedig en veilig geweest als nu. We kunnen 24/7 voedsel kopen in steden en anders hebben we nog blikvoer, diepvriesmaaltijden of gekoelde, voorgekookte versproducten in huis.

Overstap naar milieusparende landbouw lijkt goed betaalbaar

Natuur en milieu in het landelijk gebied herstellen zich niet zoals verwacht, ondanks dertig jaar beleid en maatregelen. Populaties van insecten en cultuurlandvogels storten in, en plattelandsbewoners rondom veehouderijen worden ziek. Aanpak van die problemen is een grote uitdaging. Niet alleen boeren, maar ook supermarkten, levensmiddelenindustrie en de Europese Commissie zijn aan zet.